Hernija intervertebralnog diska

Najčešći je uzrok križobolje. Degeneracija intervertebralnog diska je proces starenja diska koji nastaje kao posljedica mikrotrauma i tjelesnih opterećenja u životu. Suvremeni, ubrzani način života, temeljen na novim tehnologijama, uredskim poslovima i čestim putovanjima, donosi i povećano opterećenje naše kralješnice zbog čega se sve češće javlja u mladoj, radno sposobnoj populaciji.

Osnova ovog zdravstvenog entiteta je slabljenje vezivnog prstena diska te posljedičnog izbočenja diskalne jezgre u kralješnički kanal koja potom vrši pritisak na živčane elemente, posebice na korijene živaca, uzrokujući time intenzivne bolove.

Ako bolovi ne popuste kroz 4-6 tjedana konzervativnog liječenja (analgetici, fizikalna terapija), slijedi neuroradiološka dijagnostika (CT/MR) te u slučaju nalaza hernije intervertebralnog diska koja pritišće korijene živca, indicira se kirurško liječenje.

Uz klasične metode operacijskog liječenja hernije intervertebralnog diska, prvenstveno slabinskog dijela kralješnice razvijaju se i tzv. minimalno invazivne metode. Razvoj na polju mikroskopskog prikaza, endoskopije, upotrebe lasera, posebnih tubularnih retraktora i ostalog minimalno invazivnog instrumentarija sada omogućava izvođenje većine klasičnih, „otvorenih“ operacija, na tzv. minimalistički način.

Prednost minimalno invazivnih metoda:

  • minimalno oštećenje anatomskih struktura
  • minimalni rez kože, ostavljajući pritom „najmanji otisak“ 
  • omogućuju, u nekim slučajevima, izvođenje u lokalnoj, spinalnoj, anesteziji čime se smanjuje operacijski rizik u bolesnika te poslijeoperacijske komplikacije 
  • omogućene su operacije svih oblika hernije diska 
  • vrijeme poslijeoperacijskog boravka u bolnici smanjeno je na svega 2-3 dana 
  • minimalni gubitak krvi što je osobito važno u bolesnika starijih dobnih skupina, posebice onih koji boluju od kardiorespiratornih bolesti, a uz to, smanjeno je i posljedično stvaranje ožiljnog tkiva 
  • bolesnici su brže sposobni za provođenje fizikalne rehabilitacije te povratak svakodnevnim životnim aktivnostima
  • smanjeni troškovi liječenja

Minimalno invazivne metode liječenja hernije diska slabinske kralješnice u Hrvatskoj se primjenjuju od 2008.g. u KBC „Sestre milosrdnice“, a najčešće izvođene metode su: PLDD (perkutana laserska dekompresija diska), sustav tubularnih retraktora i SED (selektivna endoskopska diskektomija).

PLDD (perkutana laserska dekompresija diska) 

PLDD je postupak koji se temelji na perkutanoj upotrebi laserske energije putem zrake diodnog lasera. Pod kontrolom rentgen uređaja (RTG) postavi se igla u područje intervertebralnog diska, koja služi kao vodič vlakna koje potom prenosi toplinsku energiju lasera na jezgru diska. Energija se otpušta postepeno u intervalima kako bi se izbjeglo zagrijavanje okolnog tkiva. Dekompresijski učinak se postiže isparavanjem vode u kombinaciji sa stvaranjem proteinskih, strukturalnih promjena jezgre te posljedičnim smanjenjem intradiskalnog tlaka.

Zahvat se izvodu u lokalnoj anesteziji i bolesnik se prvi do drugi dan nakon zahvata otpušta kući.

Iako još uvijek ne postoje adekvatne prospektivne studije vezane uz izvođenje PLDD-a, rezultati objavljeni do sada pokazuju vrlo visoki postotak dugotrajnog izostanka bolova nakon navedenog zahvata (70-80%) sa postotkom komplikacija, najčešće discitisa, od svega 0,3-1%.

Prvi rezultati u smislu smanjenja ili prestanka bolova mogu se osjetiti neposredno nakon zahvata ili u narednih 2-10 tjedana uz mogućnost izmjenjivanja perioda bez bolova te onih sa bolovima koji se reguliraju analgeticima.

Nakon dva tjedna poštednijeg režima bolesnik se može postepeno vraćati svakodnevnim aktivnostima. Prvi kontrolni pregled preporuča se učiniti 1-2 mjeseca nakon zahvata. Nakon ovakvog zahvata nije potrebno provođenje stacionarne fizikalne rehabilitacije u toplicama.

U slučaju pojave recidivne hernije moguće je izvesti drugu minimalno invazivnu operaciju.

Indikacija za PLDD je diskalna dorzomedijalna hernijacija unutar fibroznog prstena ili ispod stražnjeg uzdužnog ligamenta.

PLDD

Sustav tubularnih retraktora (METR-x ®)

Pogledajte galeriju slika >>>

Sustav tubularnih retraktora kombinira pouzdanost konvencionalnih metoda mikrokirurgije s prednostima minimalno invazivne tehnike. Riječ je o manje invazivnoj metodi klasične kirurgije kralješnice koja se temelji na upotrebi posebnog sustava tubularnih retraktora čime se sprječava resekcija hvatišta paravertebralne muskulature te pridonosi boljem održavanju stabilnosti kralješnice.

Umjesto medijalnog, učini se lateralni, paraspinalni rez kože (1,5 cm od medijalne linije) na strani hernije diska te se kroz njega postepeno uvode tubularni retraktori različiti po duljini i širini. Uvode se od najužeg do najšireg, nakon kojeg se postavi trajni tubularni retraktor fiksiran za operacijski stol. Na ovaj način se samo razmaknu mišićna vlakna, bez oštećenja. Daljnja vizualizacije postiže se uz pomoć mikroskopa.

Indikacije za upotrebu tubularnih retraktora su uglavnom jednake onima za klasične, otvorene metode.

Uz ostale prednosti koje podrazumijeva minimalno invazivna kirurgija, prednost korištenja tubulanih retraktora, u odnosu na klasičnu mikrodiskektomiju, je manja postoperacijska bol nakon operacije.

Sustav-tubularnih-retraktora

SED (selektivna endoskopska diskektomija)

Pogledajte galeriju slika >>>

SED se temelji na upotrebi posebno dizajniranih endoskopa koji omogućavaju iznimno dobre mogućnosti vizualizacije, a kao prednost imaju ciljano uklanjanje uzroka boli uz očuvanje preostalog zdravog dijela diska. Endoskopi su se počeli koristiti u spinalnoj kirurgiji ranih '80-ih za inspekciju intervertebralnog prostora nakon klasične diskektomije dok su prve samostalne endoskopske operacije opisane kasnih 90-ih.

Uz već naveden prednosti minimalno invazivne kirurgije, endoskopski pristup ima i dodatne: odlična vizualizacija i osvijetljenost uz prošireno vidno polje.

Pristup endoskopom u spinalni kanal može biti transforaminalni (posterolaterlni) ili interlaminarni. Uz odgovarajuće instrumente te pristup, indikacije za endoskopske operacije kralješnice također odgovaraju onima klasične metode.

sed

Svaka od navedenih metoda, primjenjuje se u svakodnevnoj praksi, prema odgovarajućim indikacijama temeljenim na individualnom pristupu bolesniku uz zapažene pozitivne rezultate.

"U tjelesnom bolu najmučnije je ono netjelesno, to jest naše nestrpljenje i naše vjerovanje da će bol trajati zauvijek."

NOVOSTI:

Naši članovi obavljaju minimalno invazivne metode liječenja hernije diska slabinske kralješnice: